Výzkumná skupina Wildlife Management Research Group reprezentuje výzkumníky z Ústavu ochrany lesů a myslivosti, Lesnické a dřevařské fakulty, Mendelovy univerzity v Brně, kteří se soustředí na výzkum volně žijících živočichů, jejich management a impakt na životní postředí. Základem skupiny jsou akademičtí a vědecko-výzkumní pracovníci oddělení Myslivosti, kteří se podílí na veškeré výzkumné činnosti skupiny. Do širšího okruhu spolupracovníků lze zařadit i studenty bakalářských a magisterských studijních programů Mendelu, kteří na oddělení řeší své závěrečné práce.

 


 

Kamler Jiří, doc. Ing., Ph.D.

vedoucí týmu

E-mail: jiri.kamler@gmail.com

Tel.: +420 545 134 539

web:

 

  Plhal Radim, Ing., Ph.D.

  E-mail: r.plhal@seznam.cz

  Tel.: +420 545 134 109

  web:

 

Drimaj Jakub, Ing.

E-mail: j.drimaj@gmail.com

Tel.: +420 545 134 109, +420 774 683 672 (mobil)

web:

 

Mikulka Ondřej, Mgr.

E-mail: OndrejMikulka@seznam.cz

Tel.: +420 545 134 109

web:

 

Bena Marcel, Ing.

E-mail: marcel.bena@seznam.cz

Tel.: +420 545 134 111

web:

asghfhgd