Hlavním nosným tématem našeho výzkumného zájmu je prase divoké (Sus scrofa L.) a vše co s ním souvisí. Význam tohoto druhu narůstá a s tím vzrůstá i potřeba nových a aktuálních poznatků o průvodních jevech výskytu tohoto aotuchtonního savce. První výzkumné záměry se soustředili na hodnocení škod na zemědělských plodinách, následovaly metody k hodnocení početnosti a distribuce v prostředí (zejm. aplikace a zpřesnění trusových metod), hodnocení reprodukční biologie a potravního chování, až po hodnocení tělesných parametrů a zdravotního stavu zvěře.

asghfhgd