Organizers:

Mendel University in Brno,

STEELPARK, s.r.o.,

VENATOR, společnost pro zvěř a krajinu, z.s.

 

The symposium is organized under the auspices

of Danuše Nerudová, the Rector of the Mendel University in Brno,

of Libor Jankovský, the Dean of the Faculty of Forestry and Wood Technology,

of Miroslav Toman, Minister of the Agriculture,

 

Partners and sponsors of the symposium:

Ministry of Agriculture of the Czech Republic 

 

The state enterprise Lesy České republiky, s.p. 

 

The Game Foundation of Prof. Josef Hromas

    

The state enterprise Vojenské lesy a statky ČR, s.p.

 

The South Moravian Region 

 

The Hradec Králové Region

 

Vinařství Štěpánek Ltd.

 

 

 

 

 

 

 and Pivovar Litovel Ltd

 

and Svět myslivosti (professional journal)                     

Symposium was organised within support of the Ministry of Interior of the Czech Republic, project number VI20152020044, and supported by the Specific University Research Fund of the FFWT Mendel University in Brno, project number LDF_PSV_2016013.